Search
Close this search box.
[adsforwp id="2123"]
Untitled design
12
गोपाल प्रसाद भण्डारी 
अध्यक्ष
krishna bhandari
कृष्ण भण्डारी
प्रबन्ध निर्देशक
it
   अमृत पौडेल
आइटी हेड
sarsawati neaupani
सरस्वती न्यौपाने 
समचार
sharmila neura
शर्मिला निउरे
प्राविधिक 
man krishna panday
 मनकृष्ण पाण्डे
प्राविधिक
किस एफएम कार्यक्रमतालिका
समय कार्यक्रम
५:५५ स्टेसन खुल्ला
५:००-६:०० भजन नेपाली
६:००-६:३० कया कैरन
६:३०-७:३० रेडियो पावर
७:००-७:३० खबर परिबेश (स्थानिय समाचार)
७:३०-८:०० कार्यक्रम जाग
८:००-९:०० मर्निङ मुड
९:००-९:१५ उज्यलो नेट्वोर्क
९:१५-१०:०० मर्निङ मुड्
१०:००-११:०० दोहोरी गीत
११:००-१२:०० नेपाली चलचित्रका गीत
१२:००-१२:१५ उज्यलो नेट्वोर्क
१२:१५-१:०० हिन्दी गीत
१:००-३:०० प्रोग्राम माइ चोआईस
३:००-३:१५ उज्यलो नेट्वोर्क
३:१५-४:०० पुराना गीत
४:००-५:०० नयाँ गीत
६:००-६:३० उज्यलो नेट्वोर्क
६:३०-७:०० जीवन बिज्ञान
७:००-७:३० खबर परिबेश
७:३०-८:०० कार्यक्रम जाग
८:००-८:४५ नेपाली गीत
८:४५-९:०० गीत (बिबिसी नेपाली सेवा)
९:००-१०:०० गीत
१०:००-११:०० हिन्दी गीत
११:०० स्टेसन बन्द
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.